< Tilbage

Rens flader der skal limes, påfør UV lim og pres fladerne sammen. Belys med UV lys i ca. 5-7 sekunder.

Limer bl.a. Træ, metal, stof, læder, glas plastik og meget mere.

Ved skader:

Ved kontakt med øjne: Skyld grundigt med vand i 15 min. Og tilkald læge.

Ved hud kontakt: Vask stedet grundigt med vand og sæbe. Hvis der opstår hudirritation, skal lægen kontaktes.

Undgå at indånde dampe fra limen. Hvis der opstår irritation, gå straks ud i frisk luft og kontakt lægen hvis irritationer vedvarer.

Ved indtagelse: KAST IKKE OP, rens munden grundigt og kontaky læge.

ADVARSEL!!!


1.FARLIG VED INDTAGELSE. LOKALIRRITERENDE.
2.Ved hærdning: KAN GIVE allergiske OG åndedræts reaktioner.
3.UNDGÅ kontakt med øjne og hud. Indånd ikke dampe. Må ikke indtages.
4.Bland IKKE nye og gamle batterier.
BLAND IKKE basiske og STANDARD (CARBON ZINK) BATTERIER, eller genopladelige (NIKKELKADMIUM) BATTERIER. BATTERIER er ikke designet til udskiftning.
Tag ikke batterierne ud. INDSÆT batterier i henhold til polaritet.
VEND IKKE batterierne forkert. Bortskaf brugte batterier rette sted, MÅ IKKE SMIDES I SKRALDESPANDEN.


EBS electronic/v. E. Didenko Slangerupgaardsvej 11b. St. Th. DK-3550 Slangerup Denmark Tlf.: +45 4267 6858 Danske Bank: 3409-0011884849 CVR.:DK-37565180 E-mail: info@ebs-electronic.dk

Copyright © EBS electronic 1992-2019      Web design: EBS electronic

PayPal: View Cart Om os Home Levering Handel Laser Tips Kontakt

EBS electronic er informeret fra vores leverandører om at vores produkter overholder ROHS 2 direktivet, med mindre andet er angivet!